HACCP

Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю  (у латинській абревіатурі - HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

Обов'язкова вимога українського законодавства, яке у зв'язку з гармонізацією з європейським законодавством включило в себе вимоги по обов'язкової наявності у операторах харчового ринку діючої системи НАССР (нова редакція Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів" вступила в дію 20.09. 2015р.).

Зворотній зв`язок