Наші послуги

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Впроваджена система менеджменту якості – це система, яка виявляє ймовірні невідповідності, що можуть виникнути з продуктом, контролює, а тому і знижує до прийнятного рівня або взагалі нейтралізує таку ймовірність. ТзОВ «Європейський центр менеджменту якості та гігієни харчових продуктів «Лілія» надає такі послуги:

1) Розробка та впровадження систем управління якістю згідно вимог міжнародно- визнаних стандартів:

 • IFS (Food, Logistic, HPC, Broker);
 • BRC (Food, Consumer Products, Packaging and Packaging Materials, Storage and Distribution);
 • FSSC 22000 Food Products – Food Safety System Certification 22000;
 • ISO 22000– Система менеджменту безпечністю харчових продуктів;
 • ISO 900 - Системи менеджменту якості. Вимоги.;
 • ISO 14001 - Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови по використанню.;
 • OHSAS 18001– Система менеджменту охорони праці та виробничої безпеки. Вимоги.;
 • Global GAP;
 • Впровадження інтегрованих систем менеджменту якості.

Вибір того чи іншого стандарту здійснюється самим підприємством. Наша компанія допомагає підприємствам зорієнтуватися, система менеджменту якості згідно якого міжнародного стандарту необхідна для кожного конкретного підприємства.  

2) Підготовка до сертифікації.

ТРЕНУВАННЯ

Добре тренований персонал – запорука справного виконання своїх обов’язків, розуміння і вчасна дія, універсальний інструмент у злагодженій роботі.

Теми тренувань:

 • IFS, BRC;
 • FSSC 22000;
 • ISO 22000;
 • HACCP - Hazard Analysis and Сritical Control Point - система аналізу ризиків і контролю критичних точок;
 • GMP/GHP - Good Manufacturing Practices/Good Hygiene Practices – Добра виробнича практика/Добра практика гігієни;
 • ISO 9001;
 • ISO 14001;
 • OHSAS 18001;
 • Внутрішній аудит, коригувальні та запобіжні дії, простежуваність, відбір постачальників.
 • Та інші

АУДИТИ

ТзОВ «Європейський центр менеджменту якості та гігієни харчових продуктів «Лілія» надає такі послуги:

 • Проведення діагностичних аудитів підприємств на предмет відповідності міжнародним стандартам якості (IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000; ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP\GHP, OHSAS 18001);
 • Проведення передсертифікаційних аудитів підприємства;
 • Складання плану коригувальних та попереджувальних дій з метою усунення
  недоліків, виявлених під час аудиту;
 • Надання консультацій щодо оптимізації системи заходів стосовно виконання
  приписів сертифікуючої організації;
 • Підготовка внутрішніх аудиторів (тренування, тестування),
 • Проведення аудитів на замовлення торгових мереж.
Зворотній зв`язок