Тренінги

Добре тренований персонал – запорука справного виконання своїх обов’язків, розуміння і вчасна дія, універсальний інструмент у злагодженій роботі.

  • Сучасні європейські вимоги до менеджменту якості;
  • ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001;
  • IFS, BRC, FSSC 22000;
  • HACCP – Hazard Analysisand Сritical Control Points - система аналізу ризиків і контролю критичних точок;
  • GMP/GHP - Good Manufacturing Practices/Good Hygiene Practices – Добра виробнича практика/Добра практика гігієни;
  • Внутрішній аудит, коригувальні та запобіжні дії, простежуваність, відбір постачальників;
  • SA 8000 – Соціальна відповідальність;
  • GLOBAL G.A.P – Інтегрована система управління сільськогосподарським виробництвом.
Зворотній зв`язок